Vatten- & reningsverk

Reningsverk

Reningsverket vid Burge i Lummelunda har för närvarande ca 95 fastigheter anslutna, tillståndet tillåter 115 anslutna fastigheter. Vi investerade i nytt styr under 2013 för att minska risken för stopp i reningsverket, vi åtgärdade även en del annat för att säkra driften. Då det inte är tillåtet att bredda från reningsverket så måste vi stänga av vattenverken vid stopp på reningsverk eller pumpstationer i området. När det gäller pumpstationerna så stannar bara vattenverket som dessa fastigheter är anslutna till. Vi har från 2014 fortsatt med förbättringsåtgärder på reningsverk och pumpstationer, vi får larm direkt något händer och vid strömavbrott så startar allt om automatiskt. Reningsverket fungerar som det ska och har inte orsakat några driftstörningar på vattenverken de senaste åren. Vi tar kontinuerligt prover på avloppsvattnet. Miljö & Hälsa har även inspektion av hela anläggningen minst en gång per år. Norrbys fastighetsdrift ansvarar för den dagliga driften.

Vattenverk – Burge Ängar

Det nya vattenverket vid Burge Ängar har nu tagits i drift. Vattenverket vid Burge 1:134 levererar från och med den 5 oktober 2015 vatten till alla fastigheter som har vatten via oss. Tillgången på vatten är god men som alltid på Gotland är det bra om man är lite försiktig. Norrbys fastighetsdrift ansvarar för den dagliga driften även på Burge Ängar´s vattenverk.

Vi har övervakning även av vattenverket och får direkt larm om något inträffar, vi kan även se hur stort uttaget är minut för minut och märker därför direkt om det tex blir en vattenläcka. Vi har under våren 2016 installerat ett kombifilter för att bl.a. ta bort järn och i samband med detta installerade vi även UV-Ljus.

Här hittar ni alla analyser som gjorts på dricksvattnet vid Burge ängar.

VA-ledningar

Vi har VA-rör nerlagda i stora delar av Burgeområdet, förutom en bit av Burge Gata.

Anslutnings- och brukningsavgifter

Kontakta oss om ni är intresserade av att ansluta er fastighet till vatten- eller reningsverk. Anslutningsavgiften är för närvarande;

Enbart vatten
Förbindelsepunkt: 35.000 kr. Bostadsenhet*: 10.000 kr

Löpande brukningsavgift tillkommer efter anslutning med 567,50 kr / kvartal för bostadsenhet* 1.
Om fler bostadsenheter finns på fastigheten tillkommer löpande brukningsavgift efter anslutning med 109 kr / kvartal och bostadsenhet.

Enbart avlopp (spillvatten)
Förbindelsepunkt: 100.000 kr. Bostadsenhet*: 25.000 kr

Löpande brukningsavgift för avlopp tillkommer efter anslutning
med 1.255 kr / kvartal. Om fler bostadsenheter finns på fastigheten tillkommer löpande brukningsavgift efter anslutning med 253 kr / kvartal och bostadsenhet.

Både vatten och avlopp vid samtidig anslutning
Förbindelsepunkt: 130.000 kr. Bostadsenhet*: 30.000 kr

Löpande brukningsavgift för vatten och avlopp tillkommer efter anslutning med 1.757,50 kr / kvartal. Om fler bostadsenheter finns på fastigheten tillkommer löpande brukningsavgift efter anslutning med 361 kr / kvartal och bostadsenhet.

Brukningsavgifter per år

Priserna gäller från 1 januari 2020. Alla priser är inklusive moms

*Bostadsenhet: Hus/lägenhet med va-installation omfattande köksenhet och hygienutrymme. Även gäststuga och liknade. Det kan vara flera bostadsenheter per fastighet och därmed flera avgifter. Enligt Reningsverkets tillstånd från Miljö & Hälsa så har man har rätt att koppla in ett (1) hushåll per fastighet och erlagd anslutningsavgift, som hushåll räknas det om det finns kök installerat i huset/gäststugan. Fastighetsägaren ansvarar och bekostar för grävning på egen tomt fram till anslutningspunkt som anvisas av oss, vanligtvis strax utanför tomtgräns.

Comments are closed.